CO2 vastleggen met hout

We kunnen CO2 opslaan in hout. Hoe dan?

    • Bossen aanplanten voor zaaghout en constructiehout.
    • Hout gebruiken in gebouwen en meubels.

Bomen die groeien leggen CO2 vast. Als we hout opstoken komt de CO2 weer in de lucht. Door hout duurzaam te gebruiken leggen we de CO2 vast! Grote winst als we meer hout gebruiken in plaats van plastic en andere milieuvervuilende materialen.

Lees verder
circulaire economie
Speeltuin in Berlijn

Stichting Robinia

Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie die zich richt op het stimuleren van Europees kwaliteitshout. Met onderzoek naar europese houtsoorten, het bevorderen van bosaanplant en advies te geven over gebruik van kwaliteitshout willen we een positieve bijdrage leveren aan ons leefmilieu.

Lees verder
monitoring in Hongarije

Projecten

Stichting Robinia voert een aantal interessante projecten uit in Europa. De grootste projecten zijn te vinden in de Flevopolder (Flevohout) en in Hongarije (Ácsteszér Puszta). Lees verder voor een overzicht van alle grote projecten die tesamen een goed beeld geven van de activiteiten van Stichting Robinia.

Lees verder
boomstammer in Tjechie

Informatie

Stichting Robinia bevordert het juiste gebruik van hout. Dit betekent hout gebruiken waarvoor de desbetreffende houtsoort het meest geschikt is. Door deze benadering worden milieubelastende behandelingen, zoals verduurzamen, vermeden. Tevens komen de specifieke eigenschappen van houtsoorten zo beter tot hun recht.

Lees verder

Advies en begeleiding in aanplant, beheer en oogst van hout.


Stichting Robinia is een non-profit kennis- en informatiecentrum voor duurzaam gebruik van de grondstof hout voor een gezond leefmilieu. De stichting is gespecialiseerd in houtsoorten die weinig worden gebruikt, maar vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen.

Stichting Robinia verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis- en informatie over duurzaam gebruik van houtsoorten. Alle betrokkenen in de houtketen, van teler tot consument en van overheid tot natuur- en milieuorganisatie, kunnen bij haar terecht met vragen of voor advies. De stichting adviseert onder andere over aanplant van nieuwe bossen, beheer van bossen en het gebruik van houtsoorten die vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen.

Lees verder

Contact Informatie

Stichting Robinia
Veerstraat 122
6701DZ Wageningen
E-mail: info@robinia.nl

Volg ons op twitter

  • twitter

Bekijk de stand van Stichting Robinia op Bouwboulevard.com